История на Хайдутъ Сидеря и на негова биволъ Голя

140,00 лв.

НИКОЛА КОЗЛЕВ. „ЧЕРЕН АРАП И ХАЙДУТ СИДЕР“.БОЛГРАД, 1868.

Поемата на Н. Козлев е написана през 1866 в Бесарабия. Публикувана е за пръв път през 1868 в кн. 3 на Болградското сп. „Общ труд“. През 1876 е включена в книгата на Н. Козлев „История на хайдут Сидеря и неговът бивол Голя“, която претърпява още две издания (1891, 1896). В българската литературна история поемата „Черен Арап и хайдут Сидер“ е определяна като първата завършена революционна поема. Тя заема важно място в естетическия развой през Възраждането и илюстрира един от пътищата на усвояване на фолклорната поетика. Нейната стойност се определя от обстоятелството, че илюстрира движението от фолклорния епос, който през Възраждането играе роля на национална литература, към модерната поема.

За протосюжет на творбата служат предания за лясковския хайдутин Сидер, които Н. Козлев преразказва в книгата си от 1876. Поемата стъпва здраво върху фолклорния епически опит. Преданията са сведени до набор от фолклорни мотиви и образи. От юнашкия епос идва основният мотив, легнал в сюжета на творбата (юнак убива противник, който е завардил пътищата). Антагонистът, когото Н. Козлев въвежда – Черен Арап – е един от малкото еднофункционални герои в епоса, който винаги е вредител. Той е наследил архаичните черти на фолклорния си събрат и е представен от поета като космократор, в чиято власт са всички сфери на битието. Към епическата традиция отвежда начинът на въвеждане на вредителя; локализацията на героите, която тук е разгърната до една непозната на фолклора пространствена конкретност („От Басарбов до Росица,/ от Батина до Златица“); етническата им определеност; словесните предизвикателства; намесата на чудесен помощник и пр. В поемата на Н. Козлев се появяват и елементи, идващи от други фолклорни жанрове: биволите-помощници имат място в хайдушки песни, както впрочем подсказва и прозвището на героя; разточителното описание на трудовото ежедневие отвежда към трансформирани мотиви от т. нар. трудови песни и т. н.

Съществен елемент на текста, който фиксира преодоляването на фолклорната традиция, е ясно откроеното отрицателно отношение към противника, утвърждаването му като враг – една категория, непозната на фолклорния епос. За разлика от националната литература, за фолклорния епос аксиологичният момент е чужд, в него героят и противникът са еднакво ценни в качеството им на юнаци. В поемата Н. Козлев показва едно модерно спрямо фолклора виждане и по отношение характеристиката на юнака. Той е нарисуван като въплътен в слово народен идеал, като изразител на етническите представи за добро.

Илюстриращ движението от фолклор към литература е и строежът на творбата. Тя е разчленена в 78 четиристишни строфи със съседно римуване, но Н. Козлев използва хореичен ритъм, които е близък до народнопесенния осмосричен размер. Тази междинност се проявява и в качествата на композицията. От една страна стоят характерните за фолклора повторения, от друга – опитът да се създаде стройна симетрично изградена постройка. Творбата започва и завършва с разгърнати описания на бита, огледално изградени и емоционално контрастни. Между тях е разгърната срещата и битката на противниците, като тук също може да се отрие стремеж към симетрия и дублиране на епизодите.

Както пише К. Топалов, „погледнато строго естетически, тази поема е в точния смисъл на думата между фолклора и литературата – тя все още не е станала истински пълноценна литература, но не е вече и фолклор“.

Във финала Н. Козлев рисува представата си за свободния живот след победата над насилника. Това е единствената творба на възрожденската литература, в която се появява така широко разгърната визията на свободата. Победата на Сидер, мирният труд и веселие във финала – всичко това отразява надеждите на автора, носи дух на оптимизъм и предопределя популярността на творбата през 60-те и 70-те години на ХІХ в.

Налично

Описание

Автор: Н. Козлевъ
Издател: Скоро-печатница на П. Х. Панайотовъ, В.-Търново
Страници: 103
Тегло: 110  гр.
Корица: Твърда
Година на издаване:  1896 г.
Състояние: Много добро

ВНИМАНИЕ… БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ПОСОЧЕН ОТ ВАС АДРЕС В СТРАНАТА!!!

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „История на Хайдутъ Сидеря и на негова биволъ Голя“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *