Комплект осемнадесет книги и брошури от Стефан Младенов

450,00 лв.

1. Потекло и съставъ на Среднобълг. „Белгоунъ“, прякоръ на Царь Асеня I.
2. Обяснение на няколко български думи, означаващи мъчителни душевни състояния.
3. Българскияъ езикъ въ светлината на Балканистиката.
4. Среднобълг. „Влъхвъ/Magus“, Новобълг. „Влъхва/Fur“ и техните индоевропейски съответствия.
5. Три славянски граматики.
6. Няколко езикословни въпроси у Проф. Д-ръ А. Георговъ въ работите му за развоя на детския говоръ.
7. Испериховия воененъ станъ въ Южна Бесарабия.
8. Къмъ вокализма на Новобългарския книжовенъ езикъ съ огледъ на римите у най-видните поети.
9. Бележки за алитерацията въ българската народна словесность, съ особенъ огледъ къмъ пословици и поговорки отъ турско потекло.
10. Първобългарско, а не печенежко е т.н. Атилово златно съкровище отъ Nagy-Szent-Miklos.
11. Единъ приносъ къмъ изучаването на местните названия въ Средня Македония.
12. Положението на Аспаруховите българи въ реда на тюркския клонъ отъ арио-алтайските народи.
13. Изъ историята на някои по-малкоизвестни български думи.
14. Ерихъ Бернекеръ
15. Основни и второстепенни въпроси изъ Новобългарската граматика (Поправки и допълнения къмъ Г. Балановата „Българска граматика“)
16. Приносъ къмъ изучаване на Българско-албанските езикови отношения.
17. Александъръ Брюкнеръ.
18. Единъ опитъ за Български земеписенъ речникъ.

Налично

Описание

Автор: Стефанъ Младеновъ
Издател: Печатница П. Глушковъ, София; Царска Придворна печатница, София; Държавна печатница, София; Печатница Художникъ, София
Страници: 117; 109; 31; 97; 13; 9; 21; 33; 87; 77; 41; 19; 33; 55; 7; 73; 21; 11
Тегло: 650 гр.
Корица: Мека
Година на издаване: 1933; 1912; 1939; 1925; 1925; 1934; 1938; 1934; 1939; 1935; 1935; Неизв. 1920; 1940; 1934; 1927; 1942; 1921 г.
Състояние: Много добро
ВНИМАНИЕ… БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА СТРАНАТА!!!

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Комплект осемнадесет книги и брошури от Стефан Младенов“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *