Iсторiя Блъгарска сочинена отъ Гаврiила Крьстьовича, членъ отъ Върховно-то судилище Диван-i Ахкям-i Адлiе. Томъ пьрвый. / История българска съчинена от Гаврил Кръстович

1.500,00 лв.

Заедно с историята на Гаврил Кръстович е подвързана и следната книга „Повестъ избрана отъ Тысящъ и една нощь – Най-любопытни-те приказкы на Халима“, издадена въ Русчюкъ въ книгопечятницата на Дунавската область презъ 1867 год. съ иждивенiе-то на П. Стоянова и Братiя Р. Блъскови

Налично

Описание

Автор: Гаврiилъ Крьстьовичъ Издател: Цариградъ. Въ печатница-та на Македонiiя. Страници: 617 + 3 стр. Тегло: 950 гр. Корица: Твърда полукожена Година на издаване: 1869 г. Състояние: Много добро

ВНИМАНИЕ… БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА СТРАНАТА!!!